Mechanická tryskací zařízeníZávěsové tryskače

   Nejjednodužším typem je zařízení označené MTB/Z, které využívá jeden závěs umístěný v kabině. Vyrábí se ve velikostech 800 a 1500mm pracovního prostoru.
Dalším typem je zařízení MTB/1Z, které má výhodu oproti předchozí variantě v tom, že závěs je umístěn na robustních výklopných dveřích. Tím je podstatně usnadněn přístup obsluze.
Rozšířením předchozího typu vznikl závěsový tryskač MTB/2Z, který zajišťuje vysokou produktivitu práce pomocí dvou závěsů umístěných na samostatných dveřích (obr.). Při tryskání jednoho závěsu jsou druhé dveře vyklopené a umožňují obsluze zavěšení výrobků. Po skončení pracovního cyklu se dveře vystřídají. Vzhledem k tomu, že zařízení neobsahuje žádné drážky ani otvory, je zajištěna nízká hlučnost a prašnost vlastního procesu tryskání.

U tryskacích zařízení je možné upravit podle velikosti otryskávaných dílů jak rozměry, tak i počet kol.

Typ zařízení :

  • MTB/Z-800
  • MTB/1Z-800
  • MTB/2Z-800
  • MTB/Z-1500
  • MTB/1Z-1500
  • MTB/2Z-1500

Průchozí tryskače závěsné

Průchozí tryskací zařízení jsou nejčastěji součástí lakovacích linek a slouží k automatické předúpravě povrchu dílů zavěšených na podvěsném dopravníku.

Tryskací zařízení se skládá z těchto hlavních částí :

  • tryskací komory s metacími koly
  • dopravy a regenerace tryskacího prostředku
  • odsávacího a filtračního zařízení
  • elektronického ovládání

Rozměry tryskací komory a počet metacích kol jsou stanoveny podle rozměru, složitosti a počtu otryskávaných dílů.

Stolové a komorové tryskače

   Zařízení tohoto typu jsou vyráběna v různých variantách podle zadání zákazníků. Jejich parametry se liší v závislosti na velikosti a hmotnosti otryskávaných dílů. Součástí komorového zařízení může být vozík s točnou. U stolových tryskačů používáme otočný výklopný stůl, který může pro rovnoměrnější otryskání povrchu výrobků uvnitř kabiny pulzovat.   Prášková lakovna a tryskání – balotinování Prášková lakovna a tryskání – saténování Prášková lakovna a tryskání pro zdrsnění Prášková lakovna a tryskání – matování skla Prášková lakovna a tryskání – odstranění koroze Prášková lakovna a tryskání - kuličkování Prášková lakovna - komaxit Prášková lakovna – komaxit - vzorky RAL Povrchová úprava barevných kovů Povrchová úprava skla prášková lakovna - tryskání Hromadné tryskání – bubnové tryskání prášková lakovna - tryskání

1.Toušeňská, všechna práva vyhrazena. E-mail: info@1tousenska.cz Tel: 326 995 801 Mobil: 733 770 765 | www.balotinovani.com | www.tryskaci-zarizeni.cz