Tryskací kabiny kombinovanéTato zařízení jsou určena k ručnímu otryskávání především malých a středních konstrukcí. Spojují výhody tryskání v kabinách a komorách, nevyžadují však při instalaci žádné základy! Umožňují obsluze pracovat jak vně, tak i uvnitř kabiny. Nejčastěji jsou kombinované kabiny dodávány v rozměrech 2x3m nebo 3x4m.

 

Standardní zařízení má v přední části vytvořeno jedno pracoviště. Na přání je možné rozšířit pracovní místa i na zadní a boční, případně i patrové části kabiny. Doprava tryskacího prostředku je řešena stejně jako u komor hrablovým podlahovým systémem. Dále je materiál dopravován buď pneumatickým, nebo mechanickým způsobem do regenerační části, kde dochází k vytřídění nevhodných částic. Takto vyčištěný materiál padá do zásobníku, ze kterého je při každém přerušení tryskání dopraven zpět do tlakové tryskací jednotky.

Tryskací komory

Vlastní komora je složena z vrstvených panelů a profilů do robustní konstrukce.Celá hala je na stěnách a na dveřích obložena gumou, která snižuje opotřebení vnitřku komory a prostup hluku. Tryskací komoru lze vyrobit jako průchozí a různých rozměrech podle velikosti otryskávaných dílů.
Tryskací prostředek, který vykoná svoji práci, propadne mřížovým roštem do podúrovňového dopravního systému. Posuvné lišty (hrabla), které jsou zavěšeny na pohyblivém rámu, posouvají materiál k příčnému dopravníku a dále do elevátoru. Konstrukce podlahové dopravy umožňuje minimalizovat požadavky na základy (90% plochy podlahy pouze -120mm).Elevátor vynáší tryskací prostředek do regenerační části, kde dochází k oddělení hrubých nečistot a jemného prachu od optimální velikosti materiálu. Takto vyčištěný prostředek padá do zásobníku, ze kterého je pomocí automatického dávkování doplňován do tlakových tryskacích jednotek. Manipulace s otryskávaným dílem je zajištěna pojezdem vozíku po kolejích.

Podrobnosti o tryskacích komorách zde.
   Prášková lakovna a tryskání – balotinování Prášková lakovna a tryskání – saténování Prášková lakovna a tryskání pro zdrsnění Prášková lakovna a tryskání – matování skla Prášková lakovna a tryskání – odstranění koroze Prášková lakovna a tryskání - kuličkování Prášková lakovna - komaxit Prášková lakovna – komaxit - vzorky RAL Povrchová úprava barevných kovů Povrchová úprava skla prášková lakovna - tryskání Hromadné tryskání – bubnové tryskání prášková lakovna - tryskání

1.Toušeňská, všechna práva vyhrazena. E-mail: info@1tousenska.cz Tel: 326 995 801 Mobil: 733 770 765 | www.balotinovani.com | www.tryskaci-zarizeni.cz