Tryskací zařízení


Nové stránky tryskacích zařízení, včetně katalogu zařízení, jsme pro vás připravili na této adrese. www.tryskaci-zarizeni.cz/ Pro více informací o tryskacích zařízeních pokračujte na nových stránkách.

Firma 1.Toušeňská s.r.o. navazuje na dlouholeté zkušenosti s výzkumem a vývojem při výrobě tryskacích zařízení jak na bázi stlačeného vzduchu, tak i mechanických zařízení s metacími koly.
Naše široká nabídka obsahuje jak jednoduché výrobky jako jsou samotné tryskací pistole, tak i zařízení pro volné tryskání, kabinové a komorové tryskače osazené injektorovými, tlakovými nebo metacími jednotkami.

  

Při návrhu vhodného tryskacího zařízení jsou důležité zadávací parametry (především sortiment a množství otryskávaných dílů). Tyto parametry ovlivňují typ a velikost stroje, včetně jeho příslušenství (točna, buben, polohovací přípravky, úprava pro průběžné tryskání tyčového materiálu, libovolný počet i pohyblivých trysek, počet metacích kol apod.). Potřebná drsnost a výsledná struktura povrchu (vychází z požadavku následných povrchových úprav) je ovlivněna především volbou optimálního tryskacího prostředku.

Pro volbu tryskacího zařízení je nutné provést podrobný rozbor především z technologického a ekonomického hlediska. Tryskací zařízení osazená metacími koly jsou velmi výkonná a lze je plně mechanizovat. Díky tomu, že jejich provoz závisí pouze v malé míře na lidském činiteli, je dosažená kvalita tryskání povrchu dobře reprodukovatelná. V porovnání s pneumatickými tryskači je jejich provoz mnohem hospodárnější. Určitým omezením je však malá variabilnost při použití vhodných tryskacích materiálů. Zařízení jsou koncipována především na ocelový granulát. Naproti tomu pneumatická zařízení jsou velice variabilní a umožňují přizpůsobit se v širokých mezích nejrůznějším požadavkům při praktických aplikacích. Pneumatický způsob tryskání je v mnoha případech nenahraditelný. Je to zejména při čištění obtížně přístupných míst, předmětů velkých rozměrů a konstrukcí umístěných v terénu.   Prášková lakovna a tryskání – balotinování Prášková lakovna a tryskání – saténování Prášková lakovna a tryskání pro zdrsnění Prášková lakovna a tryskání – matování skla Prášková lakovna a tryskání – odstranění koroze Prášková lakovna a tryskání - kuličkování Prášková lakovna - komaxit Prášková lakovna – komaxit - vzorky RAL Povrchová úprava barevných kovů Povrchová úprava skla prášková lakovna - tryskání Hromadné tryskání – bubnové tryskání prášková lakovna - tryskání

1.Toušeňská, všechna práva vyhrazena. E-mail: info@1tousenska.cz Tel: 326 995 801 Mobil: 733 770 765 | www.balotinovani.com | www.tryskaci-zarizeni.cz