Tryskací komory

Tryskací komory lze vybavit různými systémy sběru a dopravy obíhajícího tryskacího prostředku. Obvykle preferujeme princip hrablové dopravy. Ten umožňuje minimalizovat náklady na stavební úpravy (nejsou třeba hluboké základy). Dále je možné postavit zjednodušenou formu dopravy abraziva, kterou lze postupně rozšířit na plnohodnotný komplexní systém.

Komora se skládá z následujících částí

  • Vlastní skelet komory s osvětlením
  • Sběrný systém abraziva
  • Elevátor
  • Čistič
  • Tryskací jednotka
  • Odsávání prachu

Skelet komory je obvykle kovová samonosná konstrukce (může být i zděná) vyložená gumou pro odhlučnění a ochranu stěn proti otěru. Ve stropě komory jsou umístěna světla.

Sběrný systém se skládá z pojízdných hrabel, příčného dopravníku a elevátoru. Tryskací prostředek, který vykoná svoji práci, propadne mřížovým roštem do podúrovňového dopravního systému. Posuvné lišty (hrabla), které jsou zavěšeny na pohyblivém rámu, posouvají materiál k příčnému dopravníku (hrablovému nebo šnekovému) a dále do elevátoru. Konstrukce podlahové dopravy umožňuje minimalizovat požadavky na základy (90% plochy podlahy pouze -120mm).Elevátor vynáší tryskací prostředek do regenerační části, kde dochází k oddělení hrubých nečistot a jemného prachu od optimální velikosti materiálu. Takto vyčištěný prostředek padá do zásobníku, ze kterého je pomocí automatického dávkování doplňován do tlakových tryskacích jednotek. Manipulace s otryskávaným dílem je zajištěna pojezdem vozíku po kolejích.

Čistič slouží k přečištění obíhajícího tryskacího prostředku. Skládá se z rotačního síta pro separaci hrubých nečistot a vzdušné clony pro odstranění prachu.

Tryskací jednotka se skládá z tlakové nádoby o objemu 70 - 200 litrů, váhy (pro plnění jednotky) tryskací hadice s tryskou a dálkového ovládání. Variantně může být použita automatická tryskací jednotka, která umožňuje "teoreticky nepřerušovaný" tryskací proces.

Odsavač slouží pro odsávání prachu z pracovního prostoru obsluhy.

Doplňkové vybavení pracovníka - ochranné prostředky - tryskací kukla s přívodem vzduchu, respirátor, halena a rukavice.

Zjednodušené varianty komory

Systém hrablové dopravy umožňuje postupnou stavbu a vybavování komory.

  • postaví se skelet komory s osvětlením a odsavači
  • z dopravního systému je instalován základový rám pro vozíky a příčný sběrný systém s elevátorem (do příčného sběrače se abrazivum shrabuje ručně. (je možné i zjednodušení bez příčné dopravy a elevátoru - abrazivum se pak shrnuje buď ručně nebo saje vysavačem. Tryskací jednotka je umístěna v tomto případě uvnitř komory.)
  • instaluje se tryskací jednotka

dodatečně je možno dokoupit pro zvýšení výkonu hrablové sběrače a pochozí rošty, čistič a odvažování.

Další typy dopravy abraziva

Šneková doprava - pod skeletem dopravy je násypka se šnekem, který dopravuje tryskací prostředek do elevátoru. Tento princip vyžaduje hluboké základy (cca 1,5 - 3 m) a je proto vhodný pro určité speciální případy, kdy se komora staví nad stávající prostor (jámu a pod).

Pneumatická doprava - pod skeletem je umístěno několik násypek, z nichž je abrazivum odsáváno a pneumaticky dopravováno do tryskací jednotky. Jedná se o jednoduchý mechanicky spolehlivý systém, nevýhodou jsou však vyšší provozní náklady a citlivost na kvalitu a druh použitého abraziva.

U těchto systému není v podstatě možný postupný způsob stavby od zjednodušené varianty.   Prášková lakovna a tryskání – balotinování Prášková lakovna a tryskání – saténování Prášková lakovna a tryskání pro zdrsnění Prášková lakovna a tryskání – matování skla Prášková lakovna a tryskání – odstranění koroze Prášková lakovna a tryskání - kuličkování Prášková lakovna - komaxit Prášková lakovna – komaxit - vzorky RAL Povrchová úprava barevných kovů Povrchová úprava skla prášková lakovna - tryskání Hromadné tryskání – bubnové tryskání prášková lakovna - tryskání

1.Toušeňská, všechna práva vyhrazena. E-mail: info@1tousenska.cz Tel: 326 995 801 Mobil: 733 770 765 | www.balotinovani.com | www.tryskaci-zarizeni.cz